RAZVOJ IN OPTIMIZACIJA OSEBNE VOJAŠKE OPREME

Razvoj in optimizacija vojaške opreme se izvaja v okviru projekta Ciljnega raziskovalnega programa – CRP Znanje za varnost in mir 2004-2010. V projektu nastopa kot izvajalec INSTITUT »Jožef Stefan«, soizvajalci pa Alpina d.d., Biomed d.o.o., Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Politehnika Nova Gorica in Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru. Projekt je financiran s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in Ministrstva za obrambo. Institut »Jožef Stefan« kot izvajalec bo za potrebno realizacijo projekta opravil naslednje naloge:

1. Razvoj in ovrednotenje biofizikalnih lastnosti zaščitne opreme s pomočjo modelov
–          Razvoj toplotnega modela človeškega telesa
–          Razvoj sistema za simulacijo znojenja in izdelava toplotnega stopala
–          Razvoj požarnega modela človeškega telesa

2. Razvoj vojaške obutve in obleke za vse klimatske pogoje
–          Določanje optimalnih lastnosti obutve in obleke
–          Razvoj prototipov obutve in obleke
–          Fiziološko ovrednotenje izdelanih prototipov obutve in obleke

Alpina kot soizvajalec za potrebno realizacijo projekta opravi lasersko merjenje nog in razvoj prototipov vojaške obutve, naloga podjetja Biomed je antropometrija trupa in glave, Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo opravi kineziološko in biomehansko ovrednotenje vojaške obutve, naloga Politehnike Nova Gorica je pomoč pri fiziološkem ovrednotenju izdelanih prototipov obutve in oblek v simuliranih pogojih v laboratoriju, Fakulteta za strojništvo pa opravi ovrednotenje mehanskega udobja prototipov oblek.

Za Alpino so informacije od uporabnikov neprecenljive vrednosti. Z dodatnim vprašalnikov o udobnosti in funkcionalnosti vojaške obutve tako pridobimo podatke kakšno obutev potrebuje slovenska vojska. Podatki niso uporabni samo za razvoj vojaške obutve ampak za vso obutev, ki je izpostavljena večjim obremenitvam. Neposredno se seznanjamo tudi z vsemi poškodbami stopal, do katerih prihaja zaradi neustrezne obutve. Nekatere pripombe posameznikov smo že upoštevali pri razvoju novega modela vojaškega čevlja.

4