INTEGRACIJA CAD SISTEMOV V PROIZVODNE PROCESE PRI MONTAŽI OBUTVE

Z Institutom »Jožef Stefan« sodelujemo pri izvajanju skupnega projekta z naslovom: »Integracija CAD sistemov v proizvodne procese v montaži obutve«, ki ga financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

S tem projektom smo dobili možnost, da usposobimo robota za nanašanje lepila, ki je že dalj časa sameval v montaži. Na Institutu »Jožef Stefan« je v izdelavi nov program za generiranje robotskih trajektorij za nanašanje lepila. Prej so na robotu za novo kopito vzeli obstoječ program in na osnovi tega so ročno naredili nov  program za novo kopito. Zaradi pomanjkanja posamičnih podatkov (2D, zrcaljenje, gradiranje) je samoumevno, da je prihajalo do odstopanj, netočnosti nanosa lepila, ipd. Zdaj imamo digitalne 3D podatke kopit za vsako velikostno številko posebej, kar pomeni, da do večjih odstopanj ne bi smelo več prihajati. Vsi pa se zavedamo, da bodo vedno manjša odstopanja zaradi materiala, ki se od pošiljke do pošiljke razlikuje. Manjša odstopanja je vedno tudi potrebno pričakovati kadar je vključen človeški faktor, tako pri izdelavi kopit kot tudi zgornjih delov obutve, navlačenja…

5

 

Slika 1: Program GlueRob za generiranje robotskih trajektorij za nanašanje lepila