PARAMETRIČNI POVRŠINSKI MODEL KOPITA

Skupaj s Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani, laboratorij LECAD, se izvaja projekt z naslovom »Parametrični površinski model kopita«. Projekt financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Raziskava obsega:

  • raziskava možnosti za računalniško spreminjanje oblike kopit
  • raziskava algoritmov za globalne in lokalne prostorske geometrijske transformacije površinskega modela
  • izdelava podatkovnega modela, ki bo trirazsežni NURBS prostor povezal z obstoječimi ALPININIMI modeli za popisovanje oblike kopit
  • izdelava interaktivnega grafičnega prikazovalnika, ki bo prikazoval prostorsko geometrijo kopit in omogočal definiranje potrebnih sprememb
  • izdelava vmesnikov za pretvorbo v standardne formate

Namen raziskovalnega projekta je izdelati računalniško orodje, s katerim bo mogoče spreminjati oziroma prilagajati računalniške oblike kopit tako, da bodo sledila oblikam lepilnega oziroma zapiralnega robu.

Obstoječa tehnologija za proizvodnjo kopit ne uporablja nabora karakterističnih mer za unikatno preslikavo v popoln površinski model kopita. Na izdelanem kopitu je mogoče kontrolirati le posamične dimenzije, medtem ko večji del površine ni opredeljen. Zato dve kopiti z enakimi standardnimi merami, izdelani v presledku nekaj mesecev, nimata enake površine. Spremembe na kopitih so prepuščene intuiciji in izkušenosti operaterja, ki izvaja spremembe na risbah, računalniških modelih ali pa kar v prototipni delavnici.

Glede na zahteve tehnologije, mode, udobja in standardne mere nekaterih komponent obutve za množično uporabo je potrebno obliko kopit tipizirati in razvrstiti v določene razrede.